Sådan vedligeholder du dit tegltag

Et tegltag byder, som du med al sandsynlighed er klar over, på både fordele og ulemper. Blandt fordelene er det bl.a. værd at vide, at det byder på en lang levetid, ligesom det udmærker sig med sine lydabsorberende og visuelle egenskaber. Til gengæld kræver taget en del vedligeholdelse, hvilket vi netop vil sætte fokus på i dette skriv.

Som ejer af et hus med tegltag skal du nemlig vide, hvordan du vedligeholder taget. Graden af vedligeholdelse vil have en stor betydning for levetiden. Ønsker du derfor at forlænge tagets levetid, så læs med her.

#1 Rens taget uden brug af kemi

Der kan være god idé i at rense et tegltag fra tid til anden. Det kan f.eks. være, at du har et ønske om at fjerne det mos og lav (svampe), der helt naturligt vil opstå med tiden. I den anledning er det alfa og omega, at du ikke gør brug af kemi, ligesom vi fraråder brug af højtryksrensere. Mere hensigtsmæssigt vil det være at anvende en blød kost.

#2 Det gamle tag kan have godt af en understrygning

Understrygning kan være yderst værdifuldt ved både renovering af ældre tagkonstruktioner såvel som ved nybyggeri.

Typisk vil understrygning af tage blive praktiseret i forbindelse med renovering af en ældre tagkonstruktion. Måske har du et hus fra 70’erne, hvor der blev brugt helt andre materialer til undertage end i dag. Ulempen ved nogle af de materialer, man brugte til undertage før i tiden, er, at de ikke nødvendigvis kan tåle solens UV-stråler og større temperatursvingninger. Helt konkret vil bl.a. temperatursvingninger kunne få mørtlen til at krakelere, og på sigt vil taget kunne lække. I sådanne sager er det oplagt at bringe overstrygning og understrygning på banen.

Så er der bare ét spørgsmål tilbage; hvad koster det pr. m2? (find svaret via linket)

#3 Foretag et årligt tagtjek

Et sidste godt tip herfra lyder på at udføre et grundigt tagtjek en gang om året. Når du skal udføre dette tjek, kan du med fordel gøre det med udgangspunkt i en tjekliste. Vi anbefaler at tjekke dit tegltag på følgende parametre:

  1. Tagsten (kig efter nedblæste og knækkede tagsten)
  2. Gennemgå og rens tagrenderne for blade, grene og andre løse genstande
  3. Gennemgå gavlens tilstand
  4. Tjek undertaget både indefra og udefra (vær opmærksom på skader, utætheder etc.)
  5. Gennemgå tagkonstruktionen for råd, svamp, fugt m.v.
  6. Kig efter øvrige uregelmæssigheder

Er du ikke den fødte håndværker, eller vil du bare gerne spare tid, så få evt. en professionel til at udføre det årlige tagtjek.